หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านทรัพย์สว่าง
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
โรงเรียนบ้านห้วยคุ
สพป.เชียงราย เขต 4
โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 12
โรงเรียนวิทยาลัยชุมชนสงขลา
สพป.สงขลา เขต 3
โรงเรียนปัญญารัตน์บริบาล
สพป.พิษณุโลก เขต 0
Mr.Steven Huberts
ตำหแน่ง : ครูชาวต่างชาติ
กลุ่ม : ทำเนียบบุคลากรในโรงเรียน
ร.ร.อนุบาลงาว (ภาณุนิยม)    จ.ลำปาง
นางสาวศุภรัตน์ แสนพันดร
ตำหแน่ง : คุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔/๔
กลุ่ม : คุณครูระดับประถมศึกษาปีที่ ๔
ร.ร.มหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    จ.ขอนแก่น
นายอภิสิทธิ์ บุพศิริ
ตำหแน่ง : พนักงานราชการ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.โพนงามศึกษา    จ.สกลนคร
นางสาวกัญนิกา พิมพ์โคตร
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.วัดมะขาม(ศรีวิทยาคาร)    จ.ปทุมธานี
นายธีรศักดิ์ เดชแสง
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : ครูพิเศษ
ร.ร.อนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์)    จ.ชุมพร
นางสาววิลาวัลย์ ทวีวงษ์โอฬาร
ตำหแน่ง : อภิบาล
กลุ่ม : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ร.ร.มหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    จ.ขอนแก่น
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 6,778,842 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,257,566 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 1,769,747 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,752,559 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 1,637,622 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 1,510,077 ครั้ง
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
เข้าชม 1,470,089 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 1,332,884 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
เข้าชม 1,297,949 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,276,271 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 1,273,994 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,254,438 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 1,235,850 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,163,015 ครั้ง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เข้าชม 1,096,767 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :

ภาพกิจกรรมโรงเรียน
ร่วมแสดงผลงานทักษะวิชาการนักเรียน LD ที่ Cencral suratthani 1 กันยายน 2558
โรงเรียนบ้านซอย 2
( จำนวน 13 รูป / โพสเมื่อ 01 ก.ย. 58)
อย.น้อย
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
( จำนวน 3 รูป / โพสเมื่อ 01 ก.ย. 58)
แห่เทียนพรรษา ปี 2558
โรงเรียนบ้านท่าลาด(ราษฏร์วิทยานุกูล)
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 01 ก.ย. 58)
แข่งขันวิ่งเปี้ยว
โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง
( จำนวน 20 รูป / โพสเมื่อ 01 ก.ย. 58)
มอบลานกีฬาและงานทอดผ้าป่าการศึกษา 2558
โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง
( จำนวน 15 รูป / โพสเมื่อ 01 ก.ย. 58)
การเฝ้าระวังการเสพยาเสพติดของนักเรียน
โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคมฯ
( จำนวน 1 รูป / โพสเมื่อ 01 ก.ย. 58)
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
การแข่งขันทักษะวิชาการ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 กลุ่มสาระศิลปะ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปี 2558
โรงเรียนบ้านคูบ | 01 ก.ย. 58
สอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันโรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ภาคเรียนที่ 2/2558
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล | 01 ก.ย. 58
กิจกรรมส่งเสริม และพัฒนาผ้าทอกะเหรี่ยงแบบมีส่วนร่วม
โรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดใต้ | 01 ก.ย. 58
เชิญชม
โรงเรียนเลาหจิตรวิทยา | 01 ก.ย. 58
ผอ.ประเสริฐ รุจิรา ไปราชการประชุมปฏิบัติการจัดทำแนวทางการบริหารจัดการเวลาเรียน หลังบ่าย 2 วันที่ 2-
โรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดใต้ | 01 ก.ย. 58
ประกาศสอบราคาโต๊ะนักเรียนพร้อมเก้าอี้เดี่ยวชั้นประถมศึกษาและชั้นวางรองเท้าแบบ 40 ช่อง
โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ | 01 ก.ย. 58
รับสมัครครูเอก-ภาษาไทย-คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์-สังคมศึกษา-พละ
โรงเรียนโรงเรียนแสงหิรัญ | 01 ก.ย. 58
การจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน
โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา) | 01 ก.ย. 58
ค่ายภาษาอังกฤษ MHK English FC. Camp 2015
โรงเรียนโรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม | 01 ก.ย. 58
ชั้น ม.2 (1 กันยายน 2558)
โรงเรียนสุทธิวงศ์ดำรงวิทย์ | 01 ก.ย. 58
รายงานการใช้แผนPDCA-เดือนสิงหาคม
โดย : นางสาวดลณพร ปาโน
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)    จ.เชียงราย
PDCA เดือน ก.ค. 58 รายวิชาคณิตศาสตร์ ป.2/2
โดย : นางศรีอรุณ อุกาวงศ์
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)    จ.เชียงราย
PDCA เดือน มิ.ย. 58 รายวิชาคณิตศาสตร์ ป.2/2
โดย : นางศรีอรุณ อุกาวงศ์
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)    จ.เชียงราย
PDCA เดือน ก.ค. 58 รายวิชาคณิตศาสตร์ ป.2/2
โดย : นางสาวนฤมล บุญญาอารักษ์
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)    จ.เชียงราย
PDCA เดือน มิ.ย. 58 รายวิชาคณิตศาสตร์ ป.2/2
โดย : นางสาวนฤมล บุญญาอารักษ์
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)    จ.เชียงราย
ชนิดของดิน
โดย : เด็กหญิงอัญรัตน์ อ่างคำ
ร.ร.อนุบาลงาว (ภาณุนิยม)    จ.ลำปาง
การอ่านฉลากหวาน มัน เค็ม
โดย : โครงการอย.น้อย
ร.ร.อนุบาลงาว (ภาณุนิยม)    จ.ลำปาง
รางวัลการแข่งขันทางวิทยาศาสตร์
โดย :
ร.ร.วัดลาดพร้าว    จ.กรุงเทพมหานคร
รางวัลชมเชย การแข่งขันความสามารถด้านความสามารถพิเศษประเภทกลุ่ม BMA top talent 2015
โดย :
ร.ร.วัดลาดพร้าว    จ.กรุงเทพมหานคร
รางวัลชมเชย การแข่งขันความสามารถด้านความสามารถพิเศษประเภททีม BMA top talent 2015
โดย :
ร.ร.วัดลาดพร้าว    จ.กรุงเทพมหานคร
 
คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่บอร์ดบริการถามตอบครับ

 

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap xxx
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th