หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์
สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 14
โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนบ้านเขาวง
สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนบ้านไร่ดอนแตง
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
นางวาสนา เอี่ยมราคิน
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.ทุ่งโพธิ์พิทยา    จ.พิจิตร
น.ส.ฉวีวรรณ รุ่งเรือง
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.อนุบาลด่านช้าง    จ.สุพรรณบุรี
น.ส.กานดา งามยิ่ง
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.อนุบาลด่านช้าง    จ.สุพรรณบุรี
น.ส.กนกวรรณ
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ร.ร.อนุบาลด่านช้าง    จ.สุพรรณบุรี
นางพัชรา หงษ์โต
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ร.ร.อนุบาลด่านช้าง    จ.สุพรรณบุรี
น.ส.เหมือนชนก
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ร.ร.อนุบาลด่านช้าง    จ.สุพรรณบุรี
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 3,211,940 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,984,355 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 2,912,322 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 2,899,983 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,468,932 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,270,061 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,252,001 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,079,580 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,051,941 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 1,857,619 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,772,100 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,731,063 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 1,726,315 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,707,442 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,700,947 ครั้ง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เข้าชม 1,645,123 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :


ภาพกิจกรรมโรงเรียน
การประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 25 กรกฎาคม 2560
โรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์)
( จำนวน 21 รูป / โพสเมื่อ 25 ก.ค. 60)
ผู้บริหารและคณะครูร่วมตักบาตรกับสำนักงานเขตพระนคร
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
( จำนวน 25 รูป / โพสเมื่อ 25 ก.ค. 60)
พิธีถวายพระพรชัยมงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
โรงเรียนวัดชนะสงคราม
( จำนวน 25 รูป / โพสเมื่อ 25 ก.ค. 60)
พิธีทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล รัชกาลที่ 10
โรงเรียนวัดชนะสงคราม
( จำนวน 5 รูป / โพสเมื่อ 25 ก.ค. 60)
กิจกรรม ChOPA & ChiPA พัฒนา Health
โรงเรียนดงบังวิทยา
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 25 ก.ค. 60)
แสดงนิทรรศการภาพถ่ายกิจกรรม “เล่าเรื่องผ่านเลนส์”
โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา
( จำนวน 5 รูป / โพสเมื่อ 25 ก.ค. 60)
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
แนวทางการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการอบรม ตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ของ สพฐ.
โรงเรียนวังวิเศษ | 25 ก.ค. 60
ความนำธรรมศึกษา
โรงเรียนวัดนางแก้ว | 25 ก.ค. 60
คู่มือการยืมเงินอบรมโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร
โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม | 25 ก.ค. 60
โครงการบรรพชาสามเณรฯ ปี 2560 ถวายเป็นพระราชกุศลฯ
โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร | 25 ก.ค. 60
ปกเยี่ยมบ้านปี-60ชั้นมัธยมปลาย
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน | 25 ก.ค. 60
บันทึกข้อความ_คำนำ_สารบัญ-เยี่ยมบ้าน
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน | 25 ก.ค. 60
แบบสรุปรายงานการเยี่ยมบ้าน_60
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน | 25 ก.ค. 60
บันทึกข้อความ_คำนำ-รายงานSDQ2560
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน | 25 ก.ค. 60
ปกเยี่ยมบ้านปี-60ม.ต้น
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน | 25 ก.ค. 60
รายชื่อโรงเรียนและนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันภาษาอังกฤษเครือข่าย
โรงเรียนบ้านศูนย์ไหม | 25 ก.ค. 60
รายงานการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม รายวิชาการขยายพันธุ์พืช
โดย : นายอัมพร จันทร์มณี
ร.ร.เมืองหลังสวน    จ.ชุมพร
วิจัยคณิตศาสตร์ป.4
โดย : นางศิรินทร์รัตน์ เพ็งสวย
ร.ร.อนุบาลด่านช้าง    จ.สุพรรณบุรี
วิจัยคณิตศาสตร์
โดย : นางสาวศิรินันท์ วรรัตน์กิจ
ร.ร.อนุบาลด่านช้าง    จ.สุพรรณบุรี
วิจัยวิทยาศาสตร์
โดย : นางขนิษฐา อินพรหม
ร.ร.อนุบาลด่านช้าง    จ.สุพรรณบุรี
Stock งานออกแบบ/ผลิตสื่อประกอบการเรียนการสอน by Kru-onnz
โดย : นางสาวปัญณิศา กาญจน์อนุกูล
ร.ร.บ้านหนองหัวแรด    จ.นครราชสีมา

โดย : วิชิตพล
ร.ร.แหลมบัววิทยา    จ.นครปฐม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
โดย :
ร.ร.อมรศิลป์ โดย มูลนิธิบัวใหญ่สงเคราะห์    จ.นครราชสีมา
รับเกียรติบัตร คะแนน O-NET เพิ่มสูงขึ้น
โดย : โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
ร.ร.ศีลาจารพิพัฒน์    จ.กรุงเทพมหานคร
ผลงานการสร้างเว็บไซต์ด้วย Google Sites
โดย :
ร.ร.ด่านขุนทด    จ.นครราชสีมา
ได้รับรางวัลนักเรียนที่มีความประพฤติดี จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
โดย : นายศิวกร ต่วนตาด นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ร.ร.เขาทองพิทยาคม    จ.นครสวรรค์
 
คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่บอร์ดบริการถามตอบครับ

 

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th