หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์
สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 14
โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนบ้านเขาวง
สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนบ้านไร่ดอนแตง
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
คุณครูวารี เย็นสุข ครูประจำชั้น ป.2
กลุ่ม : บุคลากรทางการศึกษา
ร.ร.ณัฏฐเวศม์    จ.ชลบุรี
ดร.ศิริวรรณ จันทรัศมี
ตำหแน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.ณัฏฐเวศม์    จ.ชลบุรี
นางสาวอรนรินทร์ นุชงอน
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.วัดคลองชัน    จ.ปทุมธานี
นางสาวสุรัตนา แช่มชื่น
ตำหแน่ง : นักศึกษาฝึกประสบการณ์
กลุ่ม : นักศึกษาฝึกประสบการณ์
ร.ร.เพิ่มวิทยา    จ.นครปฐม
นางสาวนฤมล สุขสะกิจ
ตำหแน่ง : นักศึกษาฝึกประสบการณ์
กลุ่ม : นักศึกษาฝึกประสบการณ์
ร.ร.เพิ่มวิทยา    จ.นครปฐม
นายอัครเทพ กลิ่นจันทร์
ตำหแน่ง : นักศึกษาฝึกประสบการณ์
กลุ่ม : นักศึกษาฝึกประสบการณ์
ร.ร.เพิ่มวิทยา    จ.นครปฐม
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 3,125,842 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,984,348 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 2,806,972 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 2,804,303 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,423,792 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,228,838 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,171,382 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,033,961 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,029,577 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 1,795,258 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,738,578 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,690,645 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,672,900 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,665,973 ครั้ง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เข้าชม 1,616,832 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 1,571,196 ครั้ง





รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :


ภาพกิจกรรมโรงเรียน
อบรมขยายผลโรงเรียนคุณธรรม
โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 28 พ.ค. 60)
ทำบุญหอพักนักเรียนประจำ ปีการศึกษา 2560 27 พ.ค. 2560
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
( จำนวน 37 รูป / โพสเมื่อ 28 พ.ค. 60)
ร่วมถ่ายภาพกับ ผอ.ที่มาส่ง
โรงเรียนโคกหล่ามวิทยา
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 27 พ.ค. 60)
ห้องทำงานผู้อำนวยการ
โรงเรียนโคกหล่ามวิทยา
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 27 พ.ค. 60)
มอบช่ออดกไม้
โรงเรียนโคกหล่ามวิทยา
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 27 พ.ค. 60)
กิจกรรมต้อนรับผู้อำนวยจการ
โรงเรียนโคกหล่ามวิทยา
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 27 พ.ค. 60)
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
ผู้ปกครอง นักเรียน สามารถเข้าไปติดตามข่าวสารทางเว็บไซต์ และภาพกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนได้แล้ว..ค่ะ
โรงเรียนณัฏฐเวศม์ | 28 พ.ค. 60
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเจ้าหน้าที่่ธุรการ (รายละเอียด)
โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล | 27 พ.ค. 60
ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) | 27 พ.ค. 60
พิธีปิดโครงการชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืนเพื่อลดอบายมุขในชุมชน รุ่นที่ 4 ปี 2560
โรงเรียนบ้านซับตารี | 27 พ.ค. 60
เรียนรู้การทำน้ำหมักชีวภาพและการปลูกพืชปลอดสารพิษ
โรงเรียนบ้านซับตารี | 27 พ.ค. 60
งานวิจัย ผลของการจัดสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เพื่อส่ง
โรงเรียนหนองห้างพิทยา | 27 พ.ค. 60
โรงเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ 1
โรงเรียนบ้านซับตารี | 27 พ.ค. 60
คะแนนO-NET เพิ่มสูงขึ้น
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ | 27 พ.ค. 60
งานวิจัย ผลการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนบนเว็บ ตามรูปแบบการเรียนรู้โมเดลซิปปา (CIPPA MODEL) รายวิชาการสร
โรงเรียนหนองห้างพิทยา | 27 พ.ค. 60
รายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกครูจ้างสอน
โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม | 27 พ.ค. 60
ได้รับรางวัล ครูคุณธรรมดีเด่น จากคุรุสภา
โดย : นางทวีรัส นิลดา
ร.ร.มหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่    จ.ขอนแก่น
ได้รับรางวัล ครูดีเด่น TEACHER AWARDS ประจำปีการศึกษา 2559 จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
โดย : นางสุพัตรา สีเทา
ร.ร.มหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่    จ.ขอนแก่น
ได้รับรางวัล ครูดีเด่น TEACHER AWARDS ประจำปีการศึกษา 2559 จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
โดย : นางสาวสมปอง สุดใด
ร.ร.มหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่    จ.ขอนแก่น
ได้รับรางวัล ครูคุณธรรมดีเด่น จากคุรุสภา
โดย : นางบุญเลิศ แสงคำ
ร.ร.มหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่    จ.ขอนแก่น
ได้รับรางวัล ครูดีเด่น TEACHER AWARDS ประจำปีการศึกษา 2559 จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
โดย : นางสิริวิภา อุณชาติ
ร.ร.มหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่    จ.ขอนแก่น
ได้รับรางวัลชมเชยในคอลัมน์ \\
โดย : เด็กชายก้องกษิดิ์ จันทรัศมี
ร.ร.ณัฏฐเวศม์    จ.ชลบุรี
ผลงานสอบ NT ได้ 100 คะแนนเต็ม
โดย : ผลงานสอบ NT ได้ 100 คะแนนเต็ม
ร.ร.เมืองใหม่สุวรรณภูมิ    จ.ร้อยเอ็ด
ผลงานสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ ได้ 100 คะแนนเต็ม
โดย : ผลงานสอบ O-NET ได้ 100 คะแนนเต็ม
ร.ร.เมืองใหม่สุวรรณภูมิ    จ.ร้อยเอ็ด
ได้รับรางวัลชนะเลิศ วัดแววทางคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์
โดย : เด็กชายธนวัฒน์ ลาสนาม
ร.ร.เมืองใหม่สุวรรณภูมิ    จ.ร้อยเอ็ด
รางวัลเหรียญทองแดง ระดับนานาชาติ (ระดับประเทศ)การสอบแข่งขันทางวิชาการ วิชาวิทยาศาสตร์
โดย : เด็กชายธนกฤติ ประเสริฐ
ร.ร.เมืองใหม่สุวรรณภูมิ    จ.ร้อยเอ็ด
 
คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่บอร์ดบริการถามตอบครับ

 

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th