หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา
สพป.ชุมพร เขต 11
โรงเรียนวรเวทยากร
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านศาลา
สพป.เชียงใหม่ เขต 0
โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร)
สพป.ระยอง เขต 2
โรงเรียนงัวบาวิทยาคม
สพป.มหาสารคาม เขต 0
โรงเรียนบ้านแม่สุก
สพป.ลำปาง เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 14
นางจุไรวัลย์ เรืองสังข์
ตำหแน่ง : อัตราจ้าง
กลุ่ม : ครูพี่เลี้ยงการศึกษาพิเศษ
ร.ร.ไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ)    จ.ชุมพร
นางสาววิชุตา ยังศรีนาค
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.ไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ)    จ.ชุมพร
นางสาวอัจฉรา ม่วงหมั่นกิจ
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.ไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ)    จ.ชุมพร
นางสาวสิรินันท์ เกษอารี
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.ไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ)    จ.ชุมพร
นางสถาพร บุญช่วย
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.ไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ)    จ.ชุมพร
นางสาวอินทุกร การินตา
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ร.ร.น้ำริดวิทยา    จ.อุตรดิตถ์
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
เข้าชม 3,183,764 ครั้ง
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 2,854,909 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,741,102 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 2,447,001 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 2,364,925 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,185,861 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,081,077 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 1,811,720 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 1,774,769 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 1,764,857 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,579,157 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 1,504,191 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,492,580 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,464,095 ครั้ง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เข้าชม 1,448,905 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,434,485 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :

ภาพกิจกรรมโรงเรียน
d d d d d d
สามสิบกว่าปีที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ ครูวรรณา อินทร์มี
โรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดใต้
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 26 ก.ย. 59)
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๖ ณ โรงเรียนร่มเกล้า ๒
โรงเรียนร่มเกล้า 2 อุดรธานี
( จำนวน 103 รูป / โพสเมื่อ 26 ก.ย. 59)
บายศรีสู่ขวัญคุณครู
โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์
( จำนวน 76 รูป / โพสเมื่อ 26 ก.ย. 59)
แชมป์ฟุตซอล
โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์
( จำนวน 5 รูป / โพสเมื่อ 26 ก.ย. 59)
โครงการแยกขยะ
โรงเรียนบ้านเขาย้อย
( จำนวน 45 รูป / โพสเมื่อ 26 ก.ย. 59)
มอบทุนการศึกษาและเกียรติบัตร
โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์
( จำนวน 12 รูป / โพสเมื่อ 26 ก.ย. 59)
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
สามสิบกว่าปีที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ ครูวรรณา อินทร์มี
โรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดใต้ | 26 ก.ย. 59
รางวัลบ้านนักวิทย์
โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา | 26 ก.ย. 59
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานและการบัญชี
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง | 26 ก.ย. 59
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับการพิจารณา เข้ารับพระราชทานทุน เข็มเชิดชูเกียรติ และรางวัลพระราชทาน ประจำปีก
โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค | 26 ก.ย. 59
วันที่ 26 ก.ย. 2559 รองประวัตร์ พันธ์กอง เป็นประธานเปิดงานศิลปะหัตกรรม ครั้งที่ 66 ของนักเรียนกลุ
โรงเรียนแม่สอด | 26 ก.ย. 59
วันที่ 26 ก.ย.2559 ประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์ สพฐ. ระดับ ป.1-ม.3 งานศิลปห
โรงเรียนแม่สอด | 26 ก.ย. 59
วันที่ 23-24 ก.ย. 2559 นายวิมล แปงติ๊บ , นายอุทัย ใจกองคำ ผู้บริหารโรงเรียนแม่สอด พร้อมด้วยคณะครู
โรงเรียนแม่สอด | 26 ก.ย. 59
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) | 26 ก.ย. 59
การประเมินการอ่านออกเขียนได้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 วันที่ 28 กันยายน 2559
โรงเรียนบ้านหนองแปก | 26 ก.ย. 59
การอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารงบประมาณ กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาห้วยข่า วันที่ 27-28 กันยายน 2559
โรงเรียนบ้านหนองแปก | 26 ก.ย. 59
รายงานการจัดกิจกรรมชุมนุม 1/2559
โดย : นายเจนณรงค์ แสงจันทร์
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)    จ.เชียงราย
กำหนดการสอนพิเศษ ภาคเรียนที่ 1 ปี 2559
โดย : นางวลัยลักษณ์ พันธ์แก่น
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)    จ.เชียงราย
รายงานตรวจสอบการเข้าเรียนประจำเดือน กันยายน 2559
โดย : นางกัลยา สุประการ
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)    จ.เชียงราย
สรุปผลการประเมินมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 ปีการศึกษา 2559 ภาคเรียนที่ 1
โดย : นางสุพรรณ์ สุตะวงศ์
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)    จ.เชียงราย
รายงานการใช้แผน หน่วยที่ 4
โดย : นางสุณี ศรีมูล
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)    จ.เชียงราย
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
โดย : กลุ่มนักเรียนระดับชั้นปฐมวัย - ประถมศึกษาโรงเรียนวุฒิวิทยา
ร.ร.วุฒิวิทยา    จ.ชลบุรี

โดย :
ร.ร.มะค่าวิทยา    จ.นครราชสีมา

โดย :
ร.ร.มะค่าวิทยา    จ.นครราชสีมา

โดย :
ร.ร.มะค่าวิทยา    จ.นครราชสีมา
A-math เกมต่อเลขคำนวน
โดย : เด็กชายนราวิญช์ ชาญณรงค์
ร.ร.อนุบาลพิจิตร    จ.พิจิตร
 
คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่บอร์ดบริการถามตอบครับ

 

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap xxx
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th