หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนวัดเขาผาแรต
สพป.อุทัยธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านทรัพย์สว่าง
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนบ้านห้วยคุ
สพป.เชียงราย เขต 4
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
โรงเรียนวิทยาลัยชุมชนสงขลา
สพป.สงขลา เขต 3
โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 12
ชื่นสวาท นวลละออง
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.บ้านท่าสาป    จ.ยะลา
นางสาวสุวรรณ์ มีนาม
ตำหแน่ง : ครู
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.บำรุงวิทยา    จ.บุรีรัมย์
นายตรีเพชร ชัชวงศ์
ตำหแน่ง : ครู
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.บำรุงวิทยา    จ.บุรีรัมย์
นางสาวกตัญชลี พงศ์ทองมี
ตำหแน่ง : ึครู
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.บำรุงวิทยา    จ.บุรีรัมย์
นายวีรวัฒน์ เนาวีรัตน์
ตำหแน่ง : คร
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.บำรุงวิทยา    จ.บุรีรัมย์
นางสาวกัญญาพร สีหาไชย
ตำหแน่ง : ครูประจำชั้น อ.2/3
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.ศศิกานต์วิทยา    จ.อุดรธานี
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 6,960,175 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,594,325 ครั้ง
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
เข้าชม 2,528,464 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 2,182,264 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 2,143,258 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,984,146 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 1,815,822 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 1,613,582 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 1,610,980 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 1,582,420 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,449,510 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,387,028 ครั้ง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เข้าชม 1,364,183 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,357,219 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 1,355,746 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :

ภาพกิจกรรมโรงเรียน
พิธีมิชาเปิดปีการศึกษา ๒๕๕๙
โรงเรียนโรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
( จำนวน 47 รูป / โพสเมื่อ 27 พ.ค. 59)
เลือกตั้งประธานกรรมการนักเรียน
โรงเรียนบ้านผาวัง
( จำนวน 12 รูป / โพสเมื่อ 27 พ.ค. 59)
ผู้ใหญ่ใจดี แจกอุปกรณ์การเรียนแก่นักเรียน 27 พ.ค.59
โรงเรียนวัดท้ายเกาะ
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 27 พ.ค. 59)
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2559 ชั้น ป.1 , ม.1 , ม.4 (11 พ.ค. 59)
โรงเรียนวุฒิวิทยา
( จำนวน 5 รูป / โพสเมื่อ 27 พ.ค. 59)
นักเรียน ม.1-3 เข้าค่ายธรรมะ ณ วัดเขาดินมังกรทอง 26-28 พ.ค. 59
โรงเรียนวุฒิวิทยา
( จำนวน 32 รูป / โพสเมื่อ 27 พ.ค. 59)
ทำบุญเนื่องในวันวิสาขบูชา 23 พ.ค.59
โรงเรียนวัดท้ายเกาะ
( จำนวน 77 รูป / โพสเมื่อ 27 พ.ค. 59)
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องดนตรีวงโยธวาทิตและวงดนตรีสากล (เพิ่มเติม)
โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา | 27 พ.ค. 59
การประชุมแนะแนวการศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 27 พ.ค. 59
การจัดตั้งงบประมาณซ่อมแซมบ้านพักครู
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 27 พ.ค. 59
การเข้าร่วมศึกษาดูงาน
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 27 พ.ค. 59
ขอข้อมูลน้ำหนัก ส่วนสูง เด็ก
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 27 พ.ค. 59
โครงการครูดีในดวงใจ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 27 พ.ค. 59
การคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสหกรณ์
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 27 พ.ค. 59
การแข่งขันประกวดเรียงความและวาดภาพ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 27 พ.ค. 59
ขยายเวลาปิดระบบรายงานข้อมูลออนไลน์
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 27 พ.ค. 59
การเตรียมข้อมูลสารสนเทศ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 27 พ.ค. 59
กำหนดการสอนรายวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
โดย : นางสาวดลณพร ปาโน
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)    จ.เชียงราย
แผนการวัดผลและประเมินผลภาคเรียนที่ 1/2559
โดย : นายศักดิ์สิทธิ์ ยะใจมั่น
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)    จ.เชียงราย
แผนกำหนดการสอนภาคเรียนที่1/2559
โดย : นายศักดิ์สิทธิ์ ยะใจมั่น
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)    จ.เชียงราย
แผนการจัดการเรียนรู้วิชากิจกรรมแนะแนว2559.pdf
โดย : นางสาวณัฐธิดา แข่งขัน
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)    จ.เชียงราย
แผนการวัดและประเมินผลกิจกรรมแนะแนว2559.pdf
โดย : นางสาวณัฐธิดา แข่งขัน
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)    จ.เชียงราย
การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
โดย :
ร.ร.อมรศิลป์ โดย มูลนิธิบัวใหญ่สงเคราะห์    จ.นครราชสีมา
เหรียญทองชนะเลิศการแข่งขันร้องเพลงสากลระดับประถม งานศิลปหัตถกรรมระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โดย : เด็กชายภาสกร เจริญสุข
ร.ร.โรงเรียนบ้านโสกม่วงดอนดู่    จ.ขอนแก่น
การแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ สวดมนต์สรภัญญะ (ช่วงชั้นที่ 3)
โดย :
ร.ร.อมรศิลป์ โดย มูลนิธิบัวใหญ่สงเคราะห์    จ.นครราชสีมา
การแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ (ช่วงชั้นที่ 3)
โดย :
ร.ร.อมรศิลป์ โดย มูลนิธิบัวใหญ่สงเคราะห์    จ.นครราชสีมา
การแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ (ช่วงชั้นที่ 2)
โดย :
ร.ร.อมรศิลป์ โดย มูลนิธิบัวใหญ่สงเคราะห์    จ.นครราชสีมา
 
คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่บอร์ดบริการถามตอบครับ

 

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap xxx
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th