หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา
สพป.ชุมพร เขต 11
โรงเรียนวรเวทยากร
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านศาลา
สพป.เชียงใหม่ เขต 0
โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร)
สพป.ระยอง เขต 2
โรงเรียนงัวบาวิทยาคม
สพป.มหาสารคาม เขต 0
โรงเรียนบ้านแม่สุก
สพป.ลำปาง เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 1
วิชญา สุวรรณกุฏ
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.มัธยมจารพัตวิทยา    จ.สุรินทร์
นายธนัชพงศ์ แสงพลสิทธิ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : แผนกประถม
ร.ร.เทศบาลหางดง(ประชาคมสร้างสรรค์)    จ.เชียงใหม่
นายสารยุทธ ถนอมกาย
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.บ้านสามัคคีธรรม    จ.นครศรีธรรมราช
นายภักดี ชูกรณ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.บ้านสามัคคีธรรม    จ.นครศรีธรรมราช
นางปนัสยา ชัยรักษา
ตำหแน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านสามัคคีธรรม    จ.นครศรีธรรมราช
นางสาวชยาภรณ์ บุญไกร
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.บ้านสามัคคีธรรม    จ.นครศรีธรรมราช
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 6,960,175 ครั้ง
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
เข้าชม 3,037,911 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,700,868 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 2,385,241 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 2,310,474 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,121,644 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,055,339 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 1,769,033 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 1,727,826 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 1,720,443 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,551,994 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 1,467,888 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,453,277 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,433,578 ครั้ง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เข้าชม 1,419,024 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :

ภาพกิจกรรมโรงเรียน
ค่ายสนุกกับวิทย์คิดแบบองค์รวม
โรงเรียนทัพพระยาพิทยา
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 30 ส.ค. 59)
18 สิงหาคม 2559 คณะนิเทศติดตามและประเมินคุณภาพโรงเรียนในฝันเข้าตรวจเยี่ยม
โรงเรียนทัพพระยาพิทยา
( จำนวน 10 รูป / โพสเมื่อ 30 ส.ค. 59)
ประชุมครูศูนย์ ไชยราช-ช้างแรก วันที่ 29 สิงหาคม 2559
โรงเรียนบ้านไชยราช
( จำนวน 30 รูป / โพสเมื่อ 30 ส.ค. 59)
ต้อนรับสมาชิกชมรมบัวบาน-สายใยรักฯ
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 30 ส.ค. 59)
วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 18 สิงหา
โรงเรียนทัพพระยาพิทยา
( จำนวน 27 รูป / โพสเมื่อ 30 ส.ค. 59)
โครงการป้องกันยาเสพติด
โรงเรียนปราสาทวิทยาคม
( จำนวน 10 รูป / โพสเมื่อ 30 ส.ค. 59)
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
ร่วมแสดงความยินดี กับครูชัยวัฒน์ ประพาฬ ในการย้ายไปรับราชการที่โรงเรียนแห่งใหม่
โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร | 22 ส.ค. 59
ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร | 12 ส.ค. 59
กิจกรรมถวายพระพรแด่องค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และมอบทุนการศึกษา
โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร | 12 ส.ค. 59
คำสั่งการจัดเวรรักษาความปลอดภัย ประจำเดือน กันยายน ๒๕๕๙
โรงเรียนวัดมะขาม(ศรีวิทยาคาร) | 30 ส.ค. 59
เวรยามเดือน กันยายน 2559
โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม | 30 ส.ค. 59
รายละเอียดการสอบ สสวท.(Tedet)
โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ | 30 ส.ค. 59
ผ่านการประเมินการดำรงรักษาสภาพสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ในระดับก่อนประถมศึกษา
โรงเรียนวัดควนเมา | 30 ส.ค. 59
รายงานผลสอบ LAS ม.1 และ ม.2 ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม | 30 ส.ค. 59
รายงานผลสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม | 30 ส.ค. 59
รายงานผลสอบ O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม | 30 ส.ค. 59
การพัฒนาทักษะคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียนที่ติดเกมโดยอาศัยทฤษฎีการเรียนรู้ของสกินเนอร์ (Skinner)
โดย : นายอดิศร รอดเหลื่อม
ร.ร.ละอายพิทยานุสรณ์    จ.นครศรีธรรมราช
เช็คเวลาเรียนเดือนกรกฎาคม ปี 2559
โดย : นางวลัยลักษณ์ พันธ์แก่น
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)    จ.เชียงราย
เช็คเวลาเรียนเดือนมิถุนายน ปี 2559
โดย : นางวลัยลักษณ์ พันธ์แก่น
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)    จ.เชียงราย
PDCA เดือน กรกฎาคม 2559
โดย : นางสาวสพิชญา ศรีใจมา
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)    จ.เชียงราย
PDCA เดือน มิถุนายน 2559
โดย : นางสาวสพิชญา ศรีใจมา
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)    จ.เชียงราย
ชนะเลิศการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษา ระดับชาติ ประจำปี 2559
โดย : เด็กหญิงอุ้มบุญ ไพรศรี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เด็กหญิงกนกวรรณ อยู่เย็น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เด็กหญ
ร.ร.บ้านหนองเพรางาย    จ.นนทบุรี
ได้รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง เป็นตัวแทนมวยสากลของจังหวัดศรีสะเกษ
โดย : นายภูวนาถ น้อยอาสา
ร.ร.เบญจลักษ์พิทยา    จ.ศรีสะเกษ
ได้รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง เป็นตัวแทนมวยสากลของจังหวัดศรีสะเกษ
โดย : เด็กหญิงชฎาพร แก้วแดง
ร.ร.เบญจลักษ์พิทยา    จ.ศรีสะเกษ
รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานพระองค์โสมในการแข่งขันจินตลีลาในวันแม่แห่งชาติปี2559
โดย :
ร.ร.วัดลาดพร้าว    จ.กรุงเทพมหานคร
รางวัลรองอันดับสองการแข่งขันตะกร้อ รุ่น 14 ปีหญิง ช้างน้อยเกมส์ ครั้งที่ 29
โดย : ด.ญ.บุศรินทร์ พุทธบุญ ด.ญ.วริศรา สิงห์ศาลาแสง ด.ญ.อาริญา พรดอนก่อ ด.ญ.ณิชากร มูลสิติ ด.ญ.อรุณวรร
ร.ร.วัดลาดพร้าว    จ.กรุงเทพมหานคร
 
คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่บอร์ดบริการถามตอบครับ

 

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap xxx
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th