หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์
สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 14
โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนบ้านเขาวง
สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนฮั้วเฉียวอุบลราชธานี2
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
ว่าที่ร้อยตรีภัทรดร
ตำหแน่ง : ครูผู้สอน
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.เลาหจิตรวิทยา    จ.ลำพูน
นางสาวจุฬาลักษณ์ พินภาค
ตำหแน่ง : ครูจ้างสอน
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.วัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)    จ.พระนครศรีอยุธยา
นางสาววรนุช สุวรรณแขก
ตำหแน่ง : ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.วัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)    จ.พระนครศรีอยุธยา
นางสาวกรัณฑรัตน์ จำเนียรพันธุ์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.วัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)    จ.พระนครศรีอยุธยา
นางสาวอรชนก ขาวอุบล
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.วัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)    จ.พระนครศรีอยุธยา
นางนงลักษณ์ ช้างสาร
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.สามแยกบางคูลัด(จั่นเพชรวิทยาคาร)    จ.นนทบุรี
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 3,005,329 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,930,240 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 2,668,282 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 2,648,498 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,349,952 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,181,511 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,054,773 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 1,964,589 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 1,953,301 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,694,086 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 1,690,146 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,632,379 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,620,847 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,591,741 ครั้ง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เข้าชม 1,569,707 ครั้ง
โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา
เข้าชม 1,459,161 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :


ภาพกิจกรรมโรงเรียน
วันเด็กแห่ชาติ ปี 2560
โรงเรียนบ้านบ่อวิน (ลิขิตราษฎร์บำรุง)
( จำนวน 30 รูป / โพสเมื่อ 23 ก.พ. 60)
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและทัศนศึกษา
โรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่
( จำนวน 11 รูป / โพสเมื่อ 23 ก.พ. 60)
กิจกรรม กีฬาเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์&กีฬาอมตะซิตี้ บ่อวิน
โรงเรียนบ้านบ่อวิน (ลิขิตราษฎร์บำรุง)
( จำนวน 12 รูป / โพสเมื่อ 23 ก.พ. 60)
"The 1 book E-library & tk park ช่วยส่งเสริมการอ่าน นอกห้องเรียน ด้วยสมาทโฟนของหนูๆ
โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา
( จำนวน 6 รูป / โพสเมื่อ 23 ก.พ. 60)
กิจกรรม วันมาฆบูชา
โรงเรียนบ้านบ่อวิน (ลิขิตราษฎร์บำรุง)
( จำนวน 7 รูป / โพสเมื่อ 23 ก.พ. 60)
กิจกรรม Day Camp ลูกเสือสำรอง ป.1-ป.4
โรงเรียนบ้านบ่อวิน (ลิขิตราษฎร์บำรุง)
( จำนวน 11 รูป / โพสเมื่อ 23 ก.พ. 60)
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
ปฏิทินปฏิบัติงานวิชาการ ปลายภาคเรียนที่ 2/2559
โรงเรียนบ้านบ่อวิน (ลิขิตราษฎร์บำรุง) | 23 ก.พ. 60
แบบบันทึกผลสอบมาตรฐานกลาง(สพม.28) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ | 23 ก.พ. 60
แบบบันทึกผลสอบมาตรฐานกลาง(สพม.28) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ | 23 ก.พ. 60
ประกาศสอบราคาจ้างงานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
โรงเรียนอนุบาลตราด | 23 ก.พ. 60
ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนแม่คือวิทยา | 23 ก.พ. 60
ประกาศรับนักเรียน
โรงเรียนชุมชนวัดต้นเชือก(ถาวรวิทย์อุปกฤต) | 23 ก.พ. 60
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 แผนกพาณิชกรรม สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ออกฝึกงาน ที่สถานประกอบกา่ร
โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา | 23 ก.พ. 60
"The 1 book E-library & tk park ช่วยส่งเสริมการอ่าน นอกห้องเรียน ด้วยสมาทโฟนของหนูๆ
โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา | 23 ก.พ. 60
ประกาศ สพฐ.
โรงเรียนวัดบางพูน | 23 ก.พ. 60
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2559
โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย | 23 ก.พ. 60
ได้รางวัลครูสาระดีเด่นกลุ่มโรงเรียนเอกชนลำพูนเขต1 สาระสุขศึกษา ปีการศึกษา 2559
โดย : ว่าที่ร้อยตรีภัทรดร
ร.ร.เลาหจิตรวิทยา    จ.ลำพูน
รายงานการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ตามกระบวนการ PDCA ประจำเดือน กุมภาพันธ์
โดย : ปรียา พงศาปาน
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)    จ.เชียงราย
ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนเล่านิทาน ได้รับรางวัล เหรียญเงินการเล่านิทาน ม.ต้น ระดับชาติ ประจำปีการศีกษา 2559
โดย : นางวิชุดา ตำหนง
ร.ร.เบญจลักษ์พิทยา    จ.ศรีสะเกษ
เครือข่ายพี่สอนน้อง อ่านคล่องเขียนคล่อง
โดย : นายสิทธิชัย ภคภัคร
ร.ร.ยางหล่อวิทยาคาร    จ.หนองบัวลำภู
ครูดีศรีแวงน้อย ปี 2560
โดย : นายสมพร ประโพธิศรี
ร.ร.บ้านหันโสกเชือก    จ.ขอนแก่น
สอลผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีอประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
โดย : สามเณรคมสัน พันธ์จันทร์
ร.ร.วัดศรีจันทร์    จ.ขอนแก่น
สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
โดย : สามเณรวันชัย สาลี
ร.ร.วัดศรีจันทร์    จ.ขอนแก่น
เหรียญเงินการเล่านิทาน ม.ต้น ระดับชาติ ประจำปีการศีกษา 2559
โดย : เด็กหญิงเพ็ญฤดี สีเหลือง
ร.ร.เบญจลักษ์พิทยา    จ.ศรีสะเกษ
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลกิจกรรมนิทรรศการ \
โดย :
ร.ร.พาณิชสงเคราะห์    จ.นครสวรรค์
เปตอง เยาวชนไทยไปโอลิมปิก (ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)
โดย : รองชนะเลิศ 12 ปี ชาย
ร.ร.วัดดาวเรือง    จ.ปทุมธานี
 
คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่บอร์ดบริการถามตอบครับ

 

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th