หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์
สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 14
โรงเรียนบ้านเขาวง
สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนบ้านไร่ดอนแตง
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
นายพุฒินันท์ อุตสาหพานิช
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.สตรีชัยภูมิ    จ.ชัยภูมิ
นางสาวสุภาวนี สมร
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านจางวาง    จ.จันทบุรี
นางเอเมี๊ยะ ตานดา
ตำหแน่ง : ครูพี่เลี้ยง
กลุ่ม : ทำเนียบบุคลากร
ร.ร.บ้านท่าอาจ    จ.ตาก
นางสุดาวดี แพประสิทธิ์
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : ทำเนียบบุคลากร
ร.ร.บ้านท่าอาจ    จ.ตาก
นายวีระชัย นนท์ประทาน
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : ทำเนียบบุคลากร
ร.ร.บ้านท่าอาจ    จ.ตาก
นางจิราภรณ์ หรั่งมา
ตำหแน่ง : พนักงานราชการ
กลุ่ม : ทำเนียบบุคลากร
ร.ร.บ้านท่าอาจ    จ.ตาก
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 2,978,766 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,894,200 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 2,621,244 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 2,596,510 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,324,679 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,157,782 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,015,208 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 1,935,868 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 1,922,890 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,675,440 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 1,652,408 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,598,736 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,596,535 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,565,485 ครั้ง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เข้าชม 1,548,468 ครั้ง
โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา
เข้าชม 1,438,464 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :


ภาพกิจกรรมโรงเรียน
ac d d d d d
กิจกรรม วันวชิราวุธ ประจำปี 2559
โรงเรียนตะกั่วป่าคีรีเขต
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 18 ม.ค. 60)
ประเมินนักเรียนพระราชทานระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 18 ม.ค. 60)
วันครู2560
โรงเรียนโรงเรียนบ้านโนนบากมิตรภาพที่ 83
( จำนวน 4 รูป / โพสเมื่อ 18 ม.ค. 60)
มอบสิ่งของช่วยเหลือน้ำท่วม
โรงเรียนบ้านท่าสาป
( จำนวน 5 รูป / โพสเมื่อ 18 ม.ค. 60)
ต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียนคนใหม่ นายพนมฉัตร มณีมัย วันที่ 17 มกราคา 2560
โรงเรียนจุนวิทยาคม
( จำนวน 22 รูป / โพสเมื่อ 18 ม.ค. 60)
กิจกรรมอบรมหลักสูตรพื้นฐานอาสายุวกาชาด ประจำปี 2559
โรงเรียนหัวหินวิทยาคม
( จำนวน 64 รูป / โพสเมื่อ 18 ม.ค. 60)
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
ตรวจสอบขอรับวุฒิโครงการ นสว.ขอโอกาส รอบมีนาคม 2560 ม.ปลาย
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา | 18 ม.ค. 60
ตรวจสอบขอรับวุฒิโครงการ นสว.ขอโอกาส รอบมีนาคม 2560 ม.ต้น
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา | 18 ม.ค. 60
วันครู2560
โรงเรียนโรงเรียนบ้านโนนบากมิตรภาพที่ 83 | 18 ม.ค. 60
งานวันเด็กแห่งชาติ
โรงเรียนโรงเรียนบ้านโนนบากมิตรภาพที่ 83 | 18 ม.ค. 60
ประกาศ เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม - 28 เมษายน 2560
โรงเรียนมัดร่อซาตุลอุลูมิดดีน | 18 ม.ค. 60
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 216 ล./57-ข สำหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล
โรงเรียนเชียงกลางประชาพัฒนา | 18 ม.ค. 60
ตารางสอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนสายธรรม | 18 ม.ค. 60
ตารางสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนสายธรรม | 18 ม.ค. 60
กิจกรรมวันครู 2560 CEO น้ำเกลี้ยง
โรงเรียนบ้านคูบ | 18 ม.ค. 60
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะสำหรับนักเรียนและครูและอุปกรณ์ต่อพ่วง
โรงเรียนศรีมหาโพธิ | 18 ม.ค. 60
ได้เข้าร่วมขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ในระหว่างวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙
โดย : นางวิไลทอง ดงชมภู
ร.ร.บ้านนาสะอาด    จ.อุดรธานี
เป็นคณะกรรมการการประกวดครูผู้สอนยอดเยี่ยม การศึกษาพิเศษเรียนร่วม ด้านวิชาการ(OBEC Awards)
โดย : นายเสมือน ดงชมภู
ร.ร.บ้านนาสะอาด    จ.อุดรธานี
เป็นกรรมการตัดสินการประกวดครูผู้สอนยอดเยี่ยมการศึกษาพิเศษเรียนร่วมด้านนวัตกรรม(OBEC Awards)
โดย : นายเสมือน ดงชมภู
ร.ร.บ้านนาสะอาด    จ.อุดรธานี
เป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันการจัดหนังสือเล่มเล็ก งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โดย : นายเสมือน ดงชมภู
ร.ร.บ้านนาสะอาด    จ.อุดรธานี
ได้เข้าร่วมขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศ๊ล ๕ ระหว่างวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙
โดย : นายเสมือน ดงชมภู
ร.ร.บ้านนาสะอาด    จ.อุดรธานี
ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิน่านฟ้าไทย ประจำปี ๒๕๕๙
โดย : เด็กหญิงกมลรัตน์ แสนนวล
ร.ร.บ้านนาสะอาด    จ.อุดรธานี
นักเรียนทุนพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
โดย : นายภานุพงศ์ ต่วนชะเอม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ร.ร.เขาทองพิทยาคม    จ.นครสวรรค์
โล่รางวัล ลูกกตัญญููกตเวที คนดีนครสวรรค์ (ระดับจังหวัด)
โดย : เด็กหญิงสุภัสสร โพธิ์บุญมา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ร.ร.เขาทองพิทยาคม    จ.นครสวรรค์
ประกอบอาหารจานเดียวและขนมไทย
โดย : โรงเรียนบ้านโคกม้า กิจกรรมทางวิชาการ
ร.ร.บ้านโคกม้า    จ.สงขลา
รางวัลเยาวชนดีเด่นและนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ
โดย : ด.ช.ศิษฏา นาคเลื่อน ป.6/14โครงการคณิตเข้ม
ร.ร.อนุบาลนครราชสีมา    จ.นครราชสีมา
 
คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่บอร์ดบริการถามตอบครับ

 

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th