หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านทรัพย์สว่าง
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เวียงเชียงแสน)
สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนวัดรัษฎาราม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านไหล่หิน
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
โรงเรียนบ้านห้วยคุ
สพป.เชียงราย เขต 4
นายศรัณยู ถาวร
ตำหแน่ง : นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.สภาราชินี 2    จ.ตรัง
นายคะระโว นิ่มโอ
ตำหแน่ง : นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.สภาราชินี 2    จ.ตรัง
นางสาวไพศาล อิ่มแก้ว
ตำหแน่ง : ครูประจำชั้น ม.3/3
กลุ่ม : ช่วงชั้นที่ 3
ร.ร.อนุบาลมิ่งขวัญ    จ.กำแพงเพชร
นางสาวสุภาวดี ศรีธนู
ตำหแน่ง : ครูประจำชั้น ม.3/2
กลุ่ม : ช่วงชั้นที่ 3
ร.ร.อนุบาลมิ่งขวัญ    จ.กำแพงเพชร

ตำหแน่ง : ครูประจำชั้น ม.1/3
กลุ่ม : ช่วงชั้นที่ 3
ร.ร.อนุบาลมิ่งขวัญ    จ.กำแพงเพชร
นายธรรมรัตน์ เฉยเจริญ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.บ้านไชยราช    จ.ประจวบคีรีขันธ์
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 6,634,313 ครั้ง
โรงเรียนบ้านกระดาน
เข้าชม 2,325,439 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,135,816 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 1,697,507 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,690,345 ครั้ง
โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย
เข้าชม 1,635,611 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 1,520,248 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 1,429,215 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
เข้าชม 1,297,949 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 1,276,386 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,276,271 ครั้ง
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
เข้าชม 1,247,597 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 1,190,357 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,177,995 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 1,154,378 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :

ภาพกิจกรรมโรงเรียน
เริ่มต้นขึ้นแล้ว ค่ายนี้เพื่อน้อง ณ ยคพ.โดยพี่ๆนิสิต ม.ขอนแก่น
โรงเรียนยางคำพิทยาคม
( จำนวน 5 รูป / โพสเมื่อ 29 พ.ค. 58)
สืบสายภูมิปัญญาวิถีไทย สืบสายใยจากรุ่นสู่รุ่น
โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา
( จำนวน 40 รูป / โพสเมื่อ 29 พ.ค. 58)
กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก
โรงเรียนช่องแคพิทยาคม
( จำนวน 3 รูป / โพสเมื่อ 29 พ.ค. 58)
ประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2558
โรงเรียนวัดไตรสามัคคี
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 29 พ.ค. 58)
วันวิสาขบูชา 2558
โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
( จำนวน 15 รูป / โพสเมื่อ 29 พ.ค. 58)
บูรณาการเรียนรู้ วันวิสาขบูชา วันที่ 29 พ.ค. 58
โรงเรียนสายชล
( จำนวน 20 รูป / โพสเมื่อ 29 พ.ค. 58)
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
วันที่ 29 พ.ค.2558 โรงเรียนจัดกิจกรรม สัปดาห์ส่งเสริมวันวิสาขบูชา
โรงเรียนแสงอร่ามพิทยาคม | 29 พ.ค. 58
ขอขอบคุณนักศึกษา มรภ.อุดรธานี มาช่วยงานจิตอาสาทางโรงเรียนแสงอร่ามพิทยาคม
โรงเรียนแสงอร่ามพิทยาคม | 29 พ.ค. 58
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่ง พนักงานธุรการ
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม | 29 พ.ค. 58
กำหนดการสอบแก้ตัว ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนช่องแคพิทยาคม | 29 พ.ค. 58
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต
โรงเรียนวัดกู่คำ(เมธาวิสัยคณาทร) | 29 พ.ค. 58
มอบตัวนักเรียนและประชุมผูปกครอง
โรงเรียนโรงเรียนบ้านโนนบากมิตรภาพที่ 83 | 29 พ.ค. 58
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-Net ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี) | 29 พ.ค. 58
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-Net ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี) | 29 พ.ค. 58
วันวิสาขบูชา
โรงเรียนมารดาวนารักษ์ | 29 พ.ค. 58
กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก
โรงเรียนช่องแคพิทยาคม | 29 พ.ค. 58
แผนการจัดการเรียนรู้คอมพิวเตอร์เสริม ชั้น ป.1 หน่วยที่ 3
โดย : นางสาวนฤมล บุญญาอารักษ์
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)    จ.เชียงราย
แผนการจัดการเรียนรู้คอมพิวเตอร์เสริม ชั้น ป.1 หน่วยที่ 2
โดย : นางสาวนฤมล บุญญาอารักษ์
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)    จ.เชียงราย
แผนการจัดการเรียนรู้คอมพิวเตอร์เสริม ชั้น ป.1 หน่วยที่ 1
โดย : นางสาวนฤมล บุญญาอารักษ์
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)    จ.เชียงราย
กำหนดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2558
โดย : นางสาวนฤมล บุญญาอารักษ์
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)    จ.เชียงราย
แผนการวัดและประเมินผล ปีการศึกษา 2558
โดย : นางสาวนฤมล บุญญาอารักษ์
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)    จ.เชียงราย
รางวัลเยาวชนดีเด่นศรีสังคม
โดย : นายธนพล แสงทอง
ร.ร.ช่องแคพิทยาคม    จ.นครสวรรค์

โดย : ผักปลอดสารพิษ
ร.ร.วัดสำเภาทอง    จ.สุพรรณบุรี
สอบเรียนต่อ ม.1 ห้อง STEM ร.ร.ท่าตูมประชาเสริมวิทย์ จำนวน 15 คน
โดย :
ร.ร.ท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)    จ.สุรินทร์
O-net 100 คะแนนเต็ม
โดย : เด็กหญิงอนันดา คงทรัพย์
ร.ร.ท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)    จ.สุรินทร์
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
โดย : ครูประกอบ สอนดีมาก
ร.ร.มัธยมวัดดาวคนอง    จ.กรุงเทพมหานคร
 
คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่บอร์ดบริการถามตอบครับ

 

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap xxx
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th