หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา
สพป.ชุมพร เขต 11
โรงเรียนวรเวทยากร
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านศาลา
สพป.เชียงใหม่ เขต 0
โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร)
สพป.ระยอง เขต 2
โรงเรียนงัวบาวิทยาคม
สพป.มหาสารคาม เขต 0
โรงเรียนบ้านแม่สุก
สพป.ลำปาง เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 1
นายสุรสิทธ์
ตำหแน่ง : หัวหน้าเจ้าที่สารสนเทศ, เจ้าหน้าที่ควบคุมภายใน
กลุ่ม : กลุ่มบริหารงบประมาณ
ร.ร.นครหลวง    จ.พระนครศรีอยุธยา
นางสาวปิยะกมล
ตำหแน่ง : เจ้าหน้าที่การเงิน
กลุ่ม : กลุ่มบริหารงบประมาณ
ร.ร.นครหลวง    จ.พระนครศรีอยุธยา
นางสาวอำภา จักรวาลสดใส
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.นครหลวง    จ.พระนครศรีอยุธยา
นางชนัดดา ทิพย์มะณี
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.นครหลวง    จ.พระนครศรีอยุธยา
นายสุรสิทธิ์ กองษา
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.นครหลวง    จ.พระนครศรีอยุธยา
วรลักษณ์ โพธิ์คำ
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : บุคลากร
ร.ร.นิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนม    จ.สระบุรี
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 6,960,175 ครั้ง
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
เข้าชม 2,866,698 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,661,543 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 2,301,467 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 2,247,699 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,023,422 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 1,963,384 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 1,721,071 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 1,668,243 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 1,667,721 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,517,957 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,427,922 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 1,421,666 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,405,160 ครั้ง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เข้าชม 1,383,659 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :

ภาพกิจกรรมโรงเรียน
อบรมการป้องกันอันตรายจากยาเสพติด
โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา
( จำนวน 10 รูป / โพสเมื่อ 27 ก.ค. 59)
กิจกรรมวันภาษาไทย ประจำปี 2559
โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา
( จำนวน 33 รูป / โพสเมื่อ 27 ก.ค. 59)
ประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
โรงเรียนวัดห้วยคงคาวราวาส
( จำนวน 2 รูป / โพสเมื่อ 27 ก.ค. 59)
การเสริมธาตุเหล็กสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
โรงเรียนวัดห้วยคงคาวราวาส
( จำนวน 2 รูป / โพสเมื่อ 27 ก.ค. 59)
นิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ความรู้การดูแลสุขภาพแก่นักเรียน
โรงเรียนวัดห้วยคงคาวราวาส
( จำนวน 5 รูป / โพสเมื่อ 27 ก.ค. 59)
กิจกรรมเปิดกองลูกเสือโรงเรียนร่มเกล้า2
โรงเรียนร่มเกล้า 2
( จำนวน 25 รูป / โพสเมื่อ 27 ก.ค. 59)
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
"กิจกรรมวันเข้าพรรษาระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2559"
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม | 27 ก.ค. 59
ตัวแทนนักเรียน โรงเรียนแม่สอด เข้าร่วมโครงการอบรมค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน ระหว่างวันที่ 28-29 กรกฏาค
โรงเรียนแม่สอด | 27 ก.ค. 59
แจ้งกลุ่ม LINE ขอเชิญคณะกรรมการงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่66 ปีการศึกษา2559
โรงเรียนวัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์) | 27 ก.ค. 59
ขอเชิญร่วมกิจกรรม
โรงเรียนอนุบาลแสนสนุก | 27 ก.ค. 59
ประกาศ ผลการสอบราคซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พ่วง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย | 27 ก.ค. 59
ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน 2 รายการ
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย | 27 ก.ค. 59
ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย | 27 ก.ค. 59
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน และอาคารประกอบ ปีงบประมาณ 2558
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย | 27 ก.ค. 59
โรงเรียนบ้านพันเสา ได้รับการประเมินโรงเรียนสุจริต วันอังคาร ที่ 26 กรกฎาคม 2559
โรงเรียนบ้านพันเสา | 27 ก.ค. 59
กำหนดจัดกิจกรรมวันสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2559
โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา | 27 ก.ค. 59
เป็นวิทยากรกิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพทางการเรียนรู้ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
โดย : นางวิไลทอง ดงชมภู
ร.ร.บ้านนาสะอาด    จ.อุดรธานี
เป็นวิทยากรกิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพทางการเรียนรู้ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
โดย : นายโกวิทย์ โฆสิต
ร.ร.บ้านนาสะอาด    จ.อุดรธานี
ตัวแทนคณะครูโรงเรียนแม่สอด เข้ารับการอบรมให้ความรู้ครูผู้สอนพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัยภายใต้โครงการพัฒนาการเรียนการสอนปฐมวัย " เรื่องการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย"
โดย : นางสาวรพีพรรณ ออแก้ว
ร.ร.แม่สอด    จ.ตาก
รายงานกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2559
โดย : นายธีริทธิ์ อิ่นคำ
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)    จ.เชียงราย
การพัฒนารูปแบบงานประกันคุณภาพภายใน โดยใช้การบริหารแบบมีส่วนร่วมด้วยกระบวนการ PDC
โดย : นางอ้อมจิตร เหล่าทองสา
ร.ร.เหล่ายาววิทยาคาร    จ.มหาสารคาม
ได้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพทางการเรียนรู้ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
โดย : เด็กชายผดุงเกียรติ ภูนาศรี
ร.ร.บ้านนาสะอาด    จ.อุดรธานี
ได้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพทางการเรียนรู้ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
โดย : เด็กชายกิตติยา นันตะวัน
ร.ร.บ้านนาสะอาด    จ.อุดรธานี
ได้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพทางการเรียนรู้ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
โดย : เด็กชายรณกร น้อยมูล
ร.ร.บ้านนาสะอาด    จ.อุดรธานี
ได้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพทางการเรียนรู้ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
โดย : เด็กชายณรงศักดิ์ ดวงมณี
ร.ร.บ้านนาสะอาด    จ.อุดรธานี
ได้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพทางการเรียนรู้ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
โดย : เด็กชายธนาดล กิคอม
ร.ร.บ้านนาสะอาด    จ.อุดรธานี
 
คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่บอร์ดบริการถามตอบครับ

 

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap xxx
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th