หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2
สพป.สงขลา เขต 3
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เวียงเชียงแสน)
สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนวัดรัษฎาราม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านไหล่หิน
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
โรงเรียนบ้านห้วยคุ
สพป.เชียงราย เขต 4
นางสาวรินรดา นรินททร์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.นาทรายวิทยาคม    จ.อุดรธานี
นายสายชล ด้วงขวิด
ตำหแน่ง : ครูบรรจุ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.ดรุณศาสตร์สหวิทยามูลนิธิ    จ.พัทลุง
นางสุวพิชญ์ ภาวะชาติ
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.นาทรายวิทยาคม    จ.อุดรธานี
นายอังคาร แก้วมูลตรี
ตำหแน่ง : ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
กลุ่ม : บุคคลกรสนับสนุนการสอน
ร.ร.นาทรายวิทยาคม    จ.อุดรธานี
นางสาวประครอง เคนศรี
ตำหแน่ง : ผู้ช่วยครู
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.นาทรายวิทยาคม    จ.อุดรธานี
นางสาวศิริพจนา ไชยที
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.น้ำซึมพิทยาคม    จ.อุดรธานี
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 6,340,583 ครั้ง
โรงเรียนบ้านกระดาน
เข้าชม 2,307,743 ครั้ง
โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย
เข้าชม 1,635,611 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,359,671 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 1,143,050 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 1,071,883 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 1,070,355 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
เข้าชม 1,022,129 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 911,942 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 899,773 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 868,569 ครั้ง
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 864,838 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 858,241 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 844,836 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 809,357 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :

สำคัญ ! เปิดให้ใช้งานระบบเช็คผลการเรียนออนไลน์ (อ่าน 77181) 02 ก.พ. 55
ประกาศ ! ท่านใดที่ไม่ได้จดโดเมนกับเรา รบกวนท่านแก้ไขค่า Domain Name Server (อ่าน 59887) 12 ก.ย. 54
ด่วน ! แจ้งปรับปรุงระบบเว็บไซต์ของโรงเรียน (อ่าน 54805) 09 ก.ย. 54
เพิ่มเติม ! แจ้งเพิ่มระบบศิษย์เก่า สำหรับทุกโรงเรียน ฟรี ! (อ่าน 71886) 18 มี.ค. 54
แจ้งเลขที่จัดส่งเอกสารใบเสร็จรับเงินครั้งที่ 1-3-2554 (อ่าน 52373) 09 มี.ค. 54
ประกาศแจ้ง ! ปิดปรับปรุงระบบในวันที่ 12-13 มีนาคม 2554 (อ่าน 64058) 09 มี.ค. 54
โรงเรียนใดที่โอนเงินมาแล้ว รบกวนแจ้งการโอนเงินพร้อมส่งเอกสารให้ด้วยครับ (อ่าน 59609) 08 มี.ค. 54
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์ในรูปแบบวีดีโอครับ (อ่าน 93879) 06 มี.ค. 54
สมุดเยี่ยมใช้งานได้ปกติแล้วครับ (อ่าน 251416) 01 ก.พ. 54
สมาชิกที่ใช้อีเมล์ Hotmail ในการลงทะเบียนแล้วไม่ได้รับ Username และ Password (อ่าน 43505) 17 ม.ค. 54
ภาพกิจกรรมโรงเรียน
เดินทางไปส่งครูฤทัย ฝักเครือ
โรงเรียนบ้านซับตารี
( จำนวน 26 รูป / โพสเมื่อ 23 ก.ค. 57)
การประกวดคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร ประจำปี 2557 ระดับจังหวัดเชียงใหม่ ณ โรงเรียนวัดศรีล้อม 22/
โรงเรียนวัดศรีล้อม
( จำนวน 137 รูป / โพสเมื่อ 23 ก.ค. 57)
กรีฑาอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี ปี 2557
โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต
( จำนวน 70 รูป / โพสเมื่อ 23 ก.ค. 57)
ประกวดผลงานวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice)
โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา
( จำนวน 8 รูป / โพสเมื่อ 23 ก.ค. 57)
สภ.กาบเชิงให้ความรู้ด้านจราจรและปัญหายาเสพติด
โรงเรียนบ้านโจรก
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 23 ก.ค. 57)
กรีฑานักเรียน อ.บ้านตาขุน ปี 57 (พาเหรด)
โรงเรียนบ้านช่องไม้งาม
( จำนวน 30 รูป / โพสเมื่อ 23 ก.ค. 57)
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
เดินทางส่งคุณครูฤทัย ฝักเครือ
โรงเรียนบ้านซับตารี | 23 ก.ค. 57
รับสมัครคุณครู เอกปฐมวัย
โรงเรียนกมลลักษณ์ | 23 ก.ค. 57
แบบรายงานโครงการ/กิจกรรม เพื่อรายงาน สพม.27
โรงเรียนโพนทองวิทยายน | 23 ก.ค. 57
ร่วมกิจกรรมกีฬาช้างกลางเกมส์ คลิกดูภาพ
โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล | 23 ก.ค. 57
การแข่งขันกีฬาส่งเสริมสุขภาพนักเรียน ตำบลคูบ 22 กรกฏาคม 2557 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านคูบ
โรงเรียนบ้านคูบ | 23 ก.ค. 57
เกณฑ์การแข่งขันทักษะกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
โรงเรียนโนนแดงราษฎร์ประสิทธิ์ อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ 46130 | 23 ก.ค. 57
เกณฑ์การแข่งขันทักษะสาระปฐมวัย
โรงเรียนโนนแดงราษฎร์ประสิทธิ์ อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ 46130 | 23 ก.ค. 57
เกณฑ์การแข่งขันทักษะสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
โรงเรียนโนนแดงราษฎร์ประสิทธิ์ อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ 46130 | 23 ก.ค. 57
เกณฑ์การแข่งขันทักษะสาระการเรียนรู้ศิลปะ
โรงเรียนโนนแดงราษฎร์ประสิทธิ์ อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ 46130 | 23 ก.ค. 57
เกณฑ์การแข่งขันทักษะสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
โรงเรียนโนนแดงราษฎร์ประสิทธิ์ อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ 46130 | 23 ก.ค. 57
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น
โดย : นายสุลักษณ์ กุลเจ๊ก
ร.ร.คันโช้งพิทยาคม    จ.พิษณุโลก
Best Practice กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
โดย : นายนิรุจ ยิ้มดี
ร.ร.คันโช้งพิทยาคม    จ.พิษณุโลก
รายงานการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องการใช้โปรแกรม FlipAlbum Vista Pro สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
โดย : นายบุญถือ เลิศนา
ร.ร.พระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์    จ.นครปฐม
รางวัลหนึ่งแสนครูดี
โดย : นางอุไร ปัญญาสิทธิ์
ร.ร.คันโช้งพิทยาคม    จ.พิษณุโลก
รางวัลครูเกียรติยศ
โดย : นางอุไร ปัญญาสิทธิ์
ร.ร.คันโช้งพิทยาคม    จ.พิษณุโลก
ขยะแลกผลผลิตเศรษฐกิจพอเพียง
โดย : นางสาวอรยา เกษแก้ว นางสาวชลธิชา ดาทอง นางสาวลัดดาวรรณ ดาทอง
ร.ร.บ้านลุงปุง    จ.สุรินทร์
การเปรียบเทียบค่าความข้นหนืดของแป้งสุกจากข้าวพันธ์ดอกข่า ข้านพันธ์หอมนิลและข้าวพันธ์เสาไห้ที่มีผลต่อการวิเคราะห์ปริมาณอะไมโลสและเนื้อสัมผัสของข้าวหลังหุง เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้านพันธ์พื้นเมือง
โดย : เด็กหญิงพิยดา กำจร เด็กหญิงเปรมฤทัย แสงล้ำ เด็กหญิงทิพย์ลดา ผ่องใสสี
ร.ร.บ้านลุงปุง    จ.สุรินทร์
เหรียญทอง การแข่งขันกีฬาเทควันโด ยุวชนชาย อายุ 5-6 ปี ชิงถ้วยเกียรติยศผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 57
โดย : เด็กชายณัฐพัญร์ อนันติ น้องอิกคิว
ร.ร.เทศบาลหางดง(ประชาคมสร้างสรรค์)    จ.เชียงใหม่
คุณครูนิศามณี ทะระมา
โดย : นักเรียนชั้นอนุบาล 1
ร.ร.ศรีดอนไชยวิทยา    จ.เชียงราย
คุณครูมาลี ชมพูวิจิตร
โดย : นักเรียนชั้นอนุบาล 2
ร.ร.ศรีดอนไชยวิทยา    จ.เชียงราย
 
คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่บอร์ดบริการถามตอบครับ

 

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th