หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านโสกคูณ
สพป.อุดรธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านทรัพย์สว่าง
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เวียงเชียงแสน)
สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนวัดรัษฎาราม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านไหล่หิน
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10

กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.วัดบ้านใหม่    จ.พิษณุโลก
นางสาวนพพร ปรีชา
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.โยธินบูรณะ อ่างทอง    จ.อ่างทอง
นาย ไสว ขาวผ่อง
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.คุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ สพม.8    จ.ราชบุรี
นางสาวญนันทพร บุญสงค์
ตำหแน่ง : ครูพี่เลี้ยงอนุบาล 1/2
กลุ่ม : ฝ่ายวิชาการปฐมวัย
ร.ร.กมลลักษณ์    จ.บุรีรัมย์
นางสาวกัญชพร ธนินบุญญาพร
ตำหแน่ง : บรรณารักษศาสตร์และสานิเทศศาสตร์
กลุ่ม : ฝ่ายวิชาการประถมศึกษา
ร.ร.กมลลักษณ์    จ.บุรีรัมย์
นางสาวสุรัชวดี สัเล
ตำหแน่ง : เจ้าหน้าที่พัสดุ-ครุภัณฑ์
กลุ่ม : ฝ่ายงบประมาณ
ร.ร.กมลลักษณ์    จ.บุรีรัมย์
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 6,588,090 ครั้ง
โรงเรียนบ้านกระดาน
เข้าชม 2,325,439 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,057,283 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 1,661,490 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,659,839 ครั้ง
โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย
เข้าชม 1,635,611 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 1,472,980 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 1,400,398 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
เข้าชม 1,297,949 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,270,664 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 1,247,939 ครั้ง
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
เข้าชม 1,173,536 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 1,156,419 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,149,353 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 1,121,975 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :

ภาพกิจกรรมโรงเรียน
แสดงความยินดีกับนักฟุตบอล รุ่นอายุ ๑๒ ปี
โรงเรียนบ้านโกตาบารู
( จำนวน 27 รูป / โพสเมื่อ 27 เม.ย. 58)
อบรม Smart แท็บแล็ต การใช้สื่อการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับบุคลากร
โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 27 เม.ย. 58)
ชมรม TO BE NUMBER ONE
โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี๘๔พรรษา
( จำนวน 0 รูป / โพสเมื่อ 26 เม.ย. 58)
ประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาในสถานศึกษา
โรงเรียนเลาหจิตรวิทยา
( จำนวน 10 รูป / โพสเมื่อ 26 เม.ย. 58)
การพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์)
( จำนวน 78 รูป / โพสเมื่อ 24 เม.ย. 58)
การพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์)
( จำนวน 50 รูป / โพสเมื่อ 24 เม.ย. 58)
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
เพลงประกอบการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์
โรงเรียนคำสายทองวิทยา | 27 เม.ย. 58
ปฏิทินปฏิบัติงาน 2558
โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม | 27 เม.ย. 58
ตารางสอนครู ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม | 27 เม.ย. 58
ตารางเรียนนักเรียน ทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 2558
โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม | 27 เม.ย. 58
ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาสุขศึกษา
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ | 27 เม.ย. 58
ประกาศโรงเรียนอนุบาลพิจิตร เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราวตาแหน่งครูผู้สอน
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร | 27 เม.ย. 58
ประกาศผลการสอบคัดเลือกครุอัตราจ้างรายเดือนเพื่อแก้ปัญหาครุขาดแคลนขั้นวิกฤต
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) | 27 เม.ย. 58
รายชื่อผู้ปกครองเครือข่าย
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี) | 27 เม.ย. 58
บัญชีลงเวลาการประชุมผู้ปกครองนักเรียน
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี) | 27 เม.ย. 58
ระเบียบโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี) ว่าด้วยคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง พ.ศ. 2552
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี) | 27 เม.ย. 58
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
โดย : นายอารัน สุปรียธิติกุล
ร.ร.ขอนหาดประชาสรรค์    จ.นครศรีธรรมราช
รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชุดทักทายอาเซียน
โดย : นางสาววรรณิสา ภู่เกตุ
ร.ร.เสนานิคม    จ.กรุงเทพมหานคร
การพัฒนาชุดกิจกรรมฝึกทักษะกระบวนการคิดเรื่องสารในชีวิตประจำวัน สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โดย : นางสาวรัชนีวรรณ ชัยเพชร
ร.ร.บ้านด่าน    จ.ระนอง
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ "ชนะเลิศเหรียญทอง ครูผู้สอบยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านวิชาการ"
โดย : นางพนิดา ลักษณะวิมล
ร.ร.วัดเชิงเลน    จ.นนทบุรี
รางวัล "ครูดีในดวงใจ อันดับที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558
โดย : นางพนิดา ลักษณะวิมล
ร.ร.วัดเชิงเลน    จ.นนทบุรี
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 ระดับเหรียญทอง
โดย : เด็กชายอานนท์ ทวนทอง , เด็กชายสุพัฒน์ ชมเชย
ร.ร.บ้านพุตะแบก    จ.ประจวบคีรีขันธ์
ได้รับคะแนนสูงสุดความสามารถด้านคำนวณ (Numeracy)
โดย : เด็กชายฐาปกรณ์ บุญเย็น
ร.ร.บ้านพุตะแบก    จ.ประจวบคีรีขันธ์
ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ป.4 - ป.6
โดย : เด็กชายกิตติธัช คุ้มวงษ์ , เด็กหญิงมีนตรา คงวัฒนา
ร.ร.บ้านพุตะแบก    จ.ประจวบคีรีขันธ์
ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันประติมากรรม ระดับชั้น ป.1 - ป.3
โดย : เด็กชายผจงพร ทองนาค , เด็กชายพลพล เยื่อใย , เด็กชายสุพชา อาลัย
ร.ร.บ้านพุตะแบก    จ.ประจวบคีรีขันธ์
ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ระดับชั้น ป.1 - ป.3
โดย : เด็กชายฉัตรชัย เล็กมาก , เด็กหญิงวรัญญา จัดภัย
ร.ร.บ้านพุตะแบก    จ.ประจวบคีรีขันธ์
 
คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่บอร์ดบริการถามตอบครับ

 

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap xxx
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th